Datum objave: 31.12.2007

Obvestilo o sklepih 9. skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana z dne 31.12.2007


Skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana je na 9. zasedanju skupščine dne 31.12.2007 sprejela naslednji sklep:

1. Za predsednika skupščine se izvoli Julijana Batič, za preštevalko glasov se izvoli Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.

Upravni odbor je na podlagi obvestila družbe Pulsar Holding, d.d. umaknil točki 2. in 3. dnevnega reda skupščine.

31.12.2007
Sivent, d.d.
Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana