Datum objave: 15.07.2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja izide glasovanja 17. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana, z dne 15.07.2014, skupaj s sprejetimi sklepi.

Izidi glasovanja in sprejeti sklepi skupščine so v priponki.

Na sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega poročila in konsolidiranega Letnega poročila za leto 2013, ki ga prav tako objavljamo v priponki.
Sivent, d.d., Ljubljana