Datum objave: 18.07.2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja izide glasovanja 16. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana, z dne 18.07.2013, skupaj s sprejetimi sklepi.

Izidi glasovanja in sprejeti sklepi skupščine so v priponki.

Na sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega poročila in konsolidiranega Letnega poročila za leto 2012, ki ga prav tako objavljamo v priponki.
Sivent, d.d., Ljubljana