Spejeti sklepi in izid glasovanja na 21. skupščini delničarjev dne 28.8.2017

» več

21. skupščina delničarjev - Obrazec prijave in pooblastila

» več

Pravice delničarjev v zvezi z 21. skupščino delničarjev

» več

Obrazložitve predlogov sklepov za 21. skupščino delničarjev

» več

Sklic 21. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana

» več

Izidi glasovanja in sprejeti sklepi na 20. skupščini delničarjev

» več

Stališče upravnega odbora v zvezi z zahtevo delničarja za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine

» več

Obrazložitev delničarja v zvezi z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine

» več

Sklic 20. skupščine delničarjev - čistopis

» več

Zahteva delničarja za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine

» več

20. skupščina delničarjev - gradivo k 3. in 4. točki

» več

20. skupščina delničarjev - Obrazec prijave in pooblastila

» več

20. skupščina delničarjev - Pravice delničarjev

» več

Sklic 20. skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Sklepi 19. skupščine delničarjev

» več

Sklic 19. skupščine - Pravice delničarjev

» več

Sklic 19. skupščine

» več

Izid glasovanja in sprejeti sklepi 18. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Izid glasovanja in sprejeti sklepi 17. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Izid glasovanja in sprejeti sklepi 16. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

15. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

14. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

13. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

12. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

11. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

10. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

9. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Obvestilo o sklepih 8. seje skupščine družbe SIVENT, d.d., Ljubljana z dne 27.11.2007

» več

7. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

6. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

5. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

4. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

3. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

2. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

1. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več