Objava sprejetih sklepov in izida glasovanja na 22. skupščini dne 19.3.2018

» več

Sklic 22. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za dne 19.03.2018

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Sivent Letno poročilo 2015

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Skupina Sivent Letno poročilo 2014

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Skupina Sivent Letno poročilo 2015

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Skupina Sivent Letno poročilo za 2016

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Sivent Letno poročilo 2014

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Sivent Letno poročilo 2016

» več

Gradivo za 22. skupščino delničarjev dne 19.03.2018 - Garancija banke

» več

Gradivo za 22. skupščino delničarjev dne 19.03.2018 - Mnenje revizorja

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Poročilo glavnega delničarja

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018 - Zahteva za sklic

» več

22. skupščina delničarjev dne 19.03.2018 - Obrazec prijave in pooblastila

» več

22. skupščina delničarjev dne 19.03.2018 - Pravice delničarjev

» več

Gradivo za 22. skupščino dne 19.03.2018

» več

Sklic 22. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za dne 19.03.2018

» več

Preklic sklica 22. skupščine delničarjev družbe, sklicane za 07.03.2018

» več

Sklic 22. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Konsolidirano letno poročilo 2014

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Konsolidirano letno poročilo 2015

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Konsolidirano letno poročilo 2016

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Letno poročilo 2014

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Letno poročilo 2015

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Letno poročilo 2016

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Garancija banke

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Mnenje revizorja

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Poročilo glavnega delničarja

» več

22. skupščina delničarjev - Gradivo: Zahteva delničarja za sklic skupščine

» več

22. skupščina delničarjev - Obrazec prijave in pooblastila

» več

22. skupščina delničarjev - pravice delničarjev

» več

Gradivo za 22. skupščino delničarjev

» več

Sklic 22. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana

» več

Spejeti sklepi in izid glasovanja na 21. skupščini delničarjev dne 28.8.2017

» več

21. skupščina delničarjev - Obrazec prijave in pooblastila

» več

Pravice delničarjev v zvezi z 21. skupščino delničarjev

» več

Obrazložitve predlogov sklepov za 21. skupščino delničarjev

» več

Sklic 21. skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana

» več

Izidi glasovanja in sprejeti sklepi na 20. skupščini delničarjev

» več

Stališče upravnega odbora v zvezi z zahtevo delničarja za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine

» več

Obrazložitev delničarja v zvezi z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine

» več

Sklic 20. skupščine delničarjev - čistopis

» več

Zahteva delničarja za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine

» več

20. skupščina delničarjev - gradivo k 3. in 4. točki

» več

20. skupščina delničarjev - Obrazec prijave in pooblastila

» več

20. skupščina delničarjev - Pravice delničarjev

» več

Sklic 20. skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Sklepi 19. skupščine delničarjev

» več

Sklic 19. skupščine - Pravice delničarjev

» več

Sklic 19. skupščine

» več

Izid glasovanja in sprejeti sklepi 18. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Izid glasovanja in sprejeti sklepi 17. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Izid glasovanja in sprejeti sklepi 16. redne skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

15. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

14. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

13. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

12. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

11. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

10. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

9. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Obvestilo o sklepih 8. seje skupščine družbe SIVENT, d.d., Ljubljana z dne 27.11.2007

» več

7. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

6. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

5. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

4. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

3. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

2. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

1. seja skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več