Datum objave: 19.05.2016

Družba Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 19.05.2016 na svoji redni seji obravnaval Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2015 ter poročilo s popravki sprejel in potrdil. Družba zato objavlja Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2015 s popravki.