Datum objave: 19.05.2016

Družba Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 19.05.2016 na svoji redni seji obravnaval Revidirano letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 ter poročilo s popravki sprejel in potrdil. Družba zato objavlja Revidirano letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 s popravki.