Datum objave: 21.10.2015

Dopolnitev Revidiranega nekonsolidiranega in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2014, ki ga je sestavilo poslovodstvo družbe, je Upravni odbor obravnaval na svoji seji dne 19.10.2015 in ju potrdil.