Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za leto 2017

» več

Revidirano letno poročilo družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za leto 2017

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom v letu 2017

» več

Izjava o upravljanju in skladnosti s Kodeksom v letu 2016

» več

Revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2016

» več

Revidirano letno poročilo za leto 2016

» več

Revidirano poročilo za obdobje 1.1.-30.9.2016

» več

Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za 2015

» več

Revidirano letno poročilo Sivent, d.d., Ljubljana za 2015

» več

Revidirano Konsolidirano Letno poročilo 2015

» več

Revidirano Letno poročilo 2015

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2014 - dopolnitev

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2014 - dopolnitev

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2014

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2014

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2013

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2013

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2012

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2012

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2011

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2011

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2010

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2010

» več

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2009

» več

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2009

» več

Letno poročilo za poslovno leto 2008

» več

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008

» več

Letno poročilo za poslovno leto 2007

» več

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2007

» več

Letno poročilo za poslovno leto 2006

» več

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2006

» več

Letno poročilo za poslovno leto 2005

» več

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2005

» več

Letno poročilo za poslovno leto 2004

» več

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2004

» več