Datum objave: 23.05.2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Četrtletno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2012 do 31.03.2012
Sivent, d.d., Ljubljana