Datum objave: 24.11.2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Poslovno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2011 do 30.09.2011.

Sivent, d.d., Ljubljana