Datum objave: 19.05.2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Četrtletno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2011 do 31.03.2011
Sivent, d.d., Ljubljana