Datum objave: 12.11.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Poslovno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2010 do 30.09.2010

 


Sivent, d.d., Ljubljana