Datum objave: 24.08.2010

V skladu z 8.3. in 8.5. členom Statuta družbe Sivent, d.d., Ljubljana in 5. členom Poslovnika o delu upravnega odbora Sivent, d.d., Ljubljana je Upravni odbor na svoji seji dne 23.08.2010 sprejel sklep o imenovanju Bojane Vinkovič za izvršno direktorico družbe.

Sivent, d.d., Ljubljana