Datum objave: 14.05.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Poslovno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2010 do 31.03.2010

 

Sivent, d.d., Ljubljana