Datum objave: 30.04.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je seznam poslov, ki jih je v letu 2009 sklenila družba Sivent, d.d., Ljubljana s povezanimi osebami, vključen v Letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana.

To sporočilo bo dostopno na spletni strani družbe www.sivent.si od 30.04.2010 za obdobje najmanj 5 let.
Sivent, d.d., Ljubljana