Datum objave: 09.10.2008

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana je na svoji seji dne 9.10.2008 sprejel naslednji sklep:

»Zaradi nestabilnosti finančnih in kapitalskih trgov, padca tečajev tržnih vrednostnih papirjev ter posledično zaostrenih finančnih razmer in slabših pogojev, ki jih družba dosega pri bankah, bo družba Sivent, d.d., Ljubljana intenzivno začela izvajati postopke za znižanje svoje finančne izpostavljenosti do finančnih institucij in do posameznih naložb.«

Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana