Datum objave: 25.07.2008

Na podlagi izrecne določbe 3. odstavka 26. člena Zakona o prevzemih in določil druge veljavne zakonodaje, družba SIVENT, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Sivent d.d., Ljubljana (dalje: Sivent d.d.) je dne 24.07.2008 prejela zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se v skladu z določbami Zakona o prevzemih (dalje: ZPre-1B) določno izjavi o prevzemni nameri za nakup delnic družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana (dalje: GPL). V tej zvezi Sivent d.d. sporoča, da je na dan uveljavitve novele Zpre-1B, torej dne 09.07.2008, v družbi GPL skupaj z družbo Finira d.d., Ljubljana, s katero je v GPL delovala usklajeno, obvladovala skupno prek 98% glasovalnih pravic iz vseh izdanih delnic družbe GPL. Na dan uveljavitve novele ZPre-1B je tako v družbi GPL, Sivent skupaj z osebami, s katerimi je deloval usklajeno, presegal končni prevzemni prag, zato na podlagi izrecne določbe 6. člena Novele Zpre-B ob pridobitvi dodatnih skupno 22.148 delnic družbe GPL od družbe Finira d.d., Ljubljana, s katerimi je v imetništvo pridobil skupno 98,48% vseh izdanih delnic GPL, Sivent ni objavil prevzmene namere za odkup vseh preostalih delnic. Sivent s tem sporočilom na podlagi prejete zahteve Agencije za trg vrednostnih papirjev ter v skladu z določbami 26. člena ZPre-1B tudi izrecno izjavlja, da ne namerava objaviti prevzemne namere in ponudbe za odkup vseh preostalih delnic družbe GPL.

Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana