Datum objave: 17.07.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

NADZOROVANA INFORMACIJA

Izdajatelj: Sivent, družba tveganega kapitala, d.d., Ljubljana, Dunajska 270, 1000 Ljubljana.
Členi ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovane informacije: 106, 386.
Čas nastopa dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije: 16.7.2008.
Natančen opis poslovnega dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije: Družba Sivent, d.d., Ljubljana je dne 16.7.2008 z družbo Finira d.d. sklenila pogodbo o nakupu 22.148 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe GPL d.d., Ljubljana. Družba Sivent, d.d., Ljubljana bo po pridobitvi teh delnic imetnica skupaj 42.953 delnic družbe GPL d.d., Ljubljana, kar predstavlja 98,48% vseh izdanih delnic te družbe.
Navedba, od in do katerega dne bodo informacije objavljene tudi na spletni strani izdajatelja: Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.sivent.si) in sicer za obdobje najmanj 5 let, od danes dalje.

Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana