Datum objave: 25.09.2018

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 13.09.2018 v sodni register vpisalo sklep skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana o preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo SIVENT d.o.o..
Osnovni kapital družbe SIVENT d.o.o. znaša 2.887.329,00 EUR.