Datum objave: 26.02.2008

Sivent, d.d., Ljubljana Obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij V skladu s 6. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS 106/2007) Upravni odbor družbe Sivent, družba tveganega kapitala, d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Sivent, d.d., Ljubljana bo obvestila o nadzorovanih informacijah v skladu s 4. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij v povezavi z Zakonom o trgu finančnih instrumentov objavljala na spletni strani www.seonet.ljse in na uradni spletni strani družbe www.sivent.si .

Datum: 26.2.2008

Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana