Datum objave: 25.02.2008

Upravni odbor družbe Sivent, družba tveganega kapitala, d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana obvešča, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana dne 25.02.2008 prejela odločbo Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana z dne 21.2.2008, s katero je le-ta odločila, da se na prosti trg sprejme 1.229.712 kosovnih delnic izdajatelja Sivent, d.d., Ljubljana, s skrajšano skupno oznako SING.

Začetek trgovanja z delnicami z oznako SING bo v sredo, 27. 2. 2008.

Sivent, d.d.
Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana