Datum objave: 17.01.2008

KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. je dne 16.01.2008 vpisala dodatno količino 995 delnic družbe Sivent, d.d. Ljubljana z oznako SING v dobro računov 995 pravnih skupnosti. S tem so vpisane vse delnice družbe Sivent, d.d., Ljubljana, njihovo skupno število je po navedenem vpisu 1.229.712 delnic.

Sivent, d.d.
Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana