Datum objave: 15.01.2008

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana dne 15.01.2008 prejela odločbo KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. o izdaji preostalih 995 delnic družbe Sivent, d.d. Ljubljana z oznako SING pravnim skupnostim. Vpis v Centralnem registru bo skladno z odločbo KDD izvršen dne 16.01.2008. S tem bodo izdane vse delnice družbe Sivent, d.d., Ljubljana, njihovo skupno število bo po izvršeni izdaji delnic 1.229.712 delnic. Glasovalne pravice se zaradi tega ne bodo spremenile.

Sivent, d.d.
Upravni odbor
Sivent, d.d., Ljubljana