Datum objave: 14.09.2017

Družba SIVENT, d.d., Ljubljana obvešča, da je na podlagi 2. odstavka 376. člena ZGD-1 dne 14.9.2017 kot izdajatelj delnic z oznako SING udeležencem pravnih skupnosti, ki so imetnice delnic z oznako SING, poslala poziv, da v roku enega meseca od prejema poziva določijo tistega izmed članov pravne skupnosti, ki bo delnico prevzel. Na podlagi odločitve udeležencev pravne skupnosti bo družba izdala nalog za vpis delnic v dobro računa imetnika – prevzemnika te delnice.

 

Poziv vsebuje tudi opozorilo, da bodo delnice, ki ne bodo prevzete na navedeni način, prodane za račun oseb, udeleženih v pravni skupnosti, po uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika ali na javni dražbi, če ni borzne cene.