Datum objave: 10.02.2017

Družba SIVENT, d.d., Ljubljana obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 30.1.2017 vpisalo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 23.1.2017 pri točki 4. dnevnega reda. Osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 1.229.712,00 EUR in je razdeljen na 1.229.712 navadnih imenskih kosovnih delnic. Število vseh izdanih delnic se ni spremenilo, prav tako je število delnic z glasovalno pravico ostalo enako, kot je bilo pred zmanjšanjem, t.j. 1.229.712 delnic z glasovalno pravico. Celotno besedilo  sklepa je v priponki.