Datum objave: 30.09.2016

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da v prvem polletju 2016 ni sklenila poslov s povezanimi osebami.