Datum objave: 01.07.2016

V skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (UL RS 99/2007) družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja sestavo sredstev družbe Sivent, d.d., Ljubljana v odstotkih od vseh sredstev družbe po stanju na dan 30.6.2016 in seznam desetih največjih posamičnih naložb družbe po velikosti od največje do najmanjše po stanju na dan 30.6.2016. Mesečno poročilo z navedenimi podatki je v priponki.