Datum objave: 21.10.2015

Družba Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana na svoji seji imenoval revizijsko komisijo v naslednji novi sestavi:

- Tomaž Lahajner, predsednik revizijske komisije (član Upravnega odbora)
- Nataša Dular (neodvisni zunanji strokovnjak),
- Polona Pergar Guzaj (neodvisni zunanji strokovnjak).
Sivent, d.d., Ljubljana