Datum objave: 26.05.2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Četrtletno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2015 do 31.03.2015


Sivent, d.d., Ljubljana