Datum objave: 14.05.2015

Družba Sivent, d.d., Ljubljana skladno s 110. in 111. členom ZTFI ter skladno s pravili borze ter priporočili za obveščanje obvešča, da je Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 13.05.2015 na svoji redni seji obravnaval Revidirano letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2014 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2014 ter obe poročili v celoti sprejel in potrdil. Upravni odbor je obe poročili sprejel z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe. Poročili sta bili na straneh Ljubljanske borze in spletni strani družbe (www.sivent.si) v celoti objavljeni dne 24.04.2015.

To obvestilo bo od dne 14.05.2015 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe (www.sivent.si).
Sivent, d.d., Ljubljana