Datum objave: 24.04.2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb poslovodstvo družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je seznam poslov, ki jih je v letu 2014 sklenila družba Sivent, d.d., Ljubljana s povezanimi osebami, vključen v Revidirano Letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana za leto 2014.
Sivent, d.d., Ljubljana