Datum objave: 26.11.2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Tričetrtletno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2014 do 30.09.2014Sivent, d.d., Ljubljana