Datum objave: 29.05.2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Četrtletno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2014 do 31.03.2014


Sivent, d.d., Ljubljana