Datum objave: 10.10.2013

Družba Sivent, d.d., Ljubljana je dne 10.10.2013 spremenila svoji kontaktni številki, ki se po novem glasita:

telefonska številka: 01/589 01 20

fax številka: 01/589 01 24

Sivent, d.d., Ljubljana