Datum objave: 03.09.2013

Družba Sivent, d.d., Ljubljana je dne 03.09.2013 spremenila svoj poslovni naslov, ki po novem glasi:

Sivent, d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 270

1000 Ljubljana
Sivent, d.d., Ljubljana