Datum objave: 12.06.2013

Družba Sivent, d.d., Ljubljana skladno s 110. in 111. členom ZTFI ter skladno pravili borze ter priporočili za obveščanje obvešča, da je Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 05.06.2013 na svoji redni seji obravnaval Revidirano letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2012 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2012 ter obe poročili v celoti sprejel in potrdil. Upravni odbor je obe poročili sprejel z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe. Poročili sta bili na straneh Ljubljanske borze in spletni strani družbe (www.sivent.si) v celoti objavljeni dne 29.04.2013.

To obvestilo bo dne 12.06.2013 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe (www.sivent.si).
Sivent, d.d., Ljubljana