Datum objave: 29.04.2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je seznam poslov, ki jih je v letu 2012 sklenila družba Sivent, d.d., Ljubljana s povezanimi osebami, vključen v Letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana.
Sivent, d.d., Ljubljana