Datum objave: 27.11.2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja Tričetrtletno poročilo družbe za obdobje od 01.01.2012 do 30.09.2012
Sivent, d.d., Ljubljana