Poziv

» več

Preoblikovanje delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana v družbo z omejeno odgovornostjo SIVENT d.o.o.

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.8.2018

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.7.2018

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev družbe na dan 30.06.2018

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev družbe na dan 31.5.2018

» več

Mesečno poročilo osestavi sredstev družbe na dan 30.4.2018

» več

Obvestilo o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe na glavnega delničarja

» več

Umik delnic družbe (oznaka delnic: SING) z organiziranega trga Ljubljanske borze

» več

Obvestilo o vpisu sklepa skupščine v sodni register

» več

Vpis sklepa skupščine o prenosu vseh delnic na glavnega delničarja v sodni register

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2017

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev družbe na dan 31.03.2018

» več

Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za leto 2017

» več

Obvestilo o vpisu spremembe v sodnem registru

21.03.2018 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sivent, d.d., Ljubljana obvešča, da je dne 21.3.2018 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je le-to pri družbi SIVENT, d.d., Ljubljana vpisalo naslednjo spremembo pri subjektu: Vseh 2.887.329 navadnih, rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe se z vpisom sklepa iz 3. točke skupščine z dne 19.03.2018 v sodni register umakne iz organiziranega trga vrednostnih papirjev. Ta sklep začne veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri točki 2. točke dnevnega reda skupščine z dne 19.3.2018, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register. Celoten sklep objavljamo v pripetem dokumentu.

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev družbe na dan 28.2.2018

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev družbe na dan 31.01.2018

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.12.2017

» več

Obvestilo glavnega delničarja o pridobitvi delnic

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.11.2017

» več

Poročilo o poslovanju v obdobju 1.1.-30.9.2017

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.10.2017

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.9.2017

» več

Obvestilo o pozivu udeležencem pravnih skupnosti po 376. členu ZGD-1

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.8.2017

» več

Polletno poročilo o poslovanju v obdobju 1.1. - 30.6.2017

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.7.2017

» več

Imenovanje članov upravnega odbora

» več

Obvestilo o prejemu poročila KDD o izdaji delnic SING

» več

Poenostavljen prospekt za uvrstitev novoizdanih delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana v trgovanje na organiziranem trgu

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.6.2017

» več

Sklep Upravnega odbora o sprejetju Revidiranega letnega poročila za leto 2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.5.2017

» več

Četrtletno poročilo za obdobje 1.1.-31.3.2017

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.4.2017

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.3.2017

» več

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za 2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 28.2.2017

» več

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.01.2017

» več

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v register

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.12.2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.11.2016

» več

Tričetrtletno poročilo za obdobje 1.1. - 30.9.2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.10.2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.9.2016

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v prvem polletju 2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.8.2016

» več

Polletno poročilo 2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.07.2016

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 30.06.2016

» več

Poročilo UO o delu v 2015

» več

Mesečno poročilo o sestavi sredstev ma dan 31.5.2016

» več

Četrtletno poročilo za obdobje 1.1. - 31.3.2016

» več

Sredstva na 30.4.2016

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2015

» več

Izjava o upravljanju in skladnosti s Kodeksom za leto 2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev na 31.3.2016

» več

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 29.02.2016

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.01.2016

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.12.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.11.2015

» več

Tričetrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2015 - 30.09.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.10.2015

» več

Obvestilo o imenovanju revizijske komisije

» več

Dopolnitev Izjave o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.09.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.08.2015

» več

Polletno poročilo za leto 2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.07.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.06.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.5.2015

» več

Četrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2015 - 31.03.2015

» več

Sklic 18. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Obvestilo o sklepu Upravnega odbora o sprejetju Letnega poročila za poslovno leto 2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.04.2015

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2014

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.03.2015

» več

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 28.02.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.01.2015

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.12.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.11.2014

» več

Tričetrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2014 - 30.09.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.10.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.09.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.08.2014

» več

Polletno poročilo za leto 2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.07.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.06.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.5.2014

» več

Sklic 17. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Obvestilo o sklepu Upravnega odbora o sprejetju Letnega poročila za poslovno leto 2013

» več

Četrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2014 - 31.03.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.04.2014

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2013

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.03.2014

» več

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 28.02.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.01.2014

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.12.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.11.2013

» več

Tričetrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2013 - 30.09.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.10.2013

» več

Sprememba kontaktnih številk

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.09.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.08.2013

» več

Sprememba poslovnega naslova

» več

Polletno poročilo za leto 2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.07.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.06.2013

» več

Sklic 16. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Obvestilo o sklepu Upravnega odbora o sprejetju Letnega poročila za poslovno leto 2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.5.2013

» več

Četrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2013 - 31.03.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.04.2013

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2012

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.03.2013

» več

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 28.02.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.01.2013

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.11.2012

» več

Tričetrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2012 - 30.09.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.10.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.09.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.08.2012

» več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.07.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.06.2012

» več

Sklic 15. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.5.2012

» več

Četrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2012 - 31.03.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.04.2012

» več

Letni dokument

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2011

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.03.2012

» več

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 29.02.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.01.2012

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.12.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.11.2011

» več

Poslovno poročilo družbe za obdobje 01.01.2011 - 30.09.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.10.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.09.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.08.2011

» več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.07.2011

» več

Sklic 14. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.06.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.05.2011

» več

Četrtletno poročilo družbe za obdobje 01.01.2011 - 31.03.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.04.2011

» več

Letni dokument

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2010

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.03.2011

» več

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2010

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 28.02.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.01.2011

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.12.2010

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.11.2010

» več

Poslovno poročilo družbe za obdobje 01.01.2010 - 30.09.2010

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.10.2010

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.09.2010

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.08.2010

» več

Polletno poročilo za leto 2010

» več

Imenovanje izvršne direktorice

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.07.2010

» več

Sklic 13. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.06.2010

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 31.05.2010

» več

Letni dokument

» več

Poročanje o strukturi sredstev družbe Sivent d.d., Ljubljana na dan 30.04.2010

» več

Poslovno poročilo družbe za obdobje 01.01.2010 - 31.03.2010

» več

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2009

» več

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

» več

Sklep Upravnega odbora družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 09.10.2008

» več

Objava prejema zahteve ATVP in izjava o prevzemni nameri

» več

Obvestilo o nakupu delnic GPL d.d.

» več

Obvestilo o prejeti odločbi ATVP

» več

Obvestilo o sklenitvi delniškega sporazuma o obvladovanju družbe GPL d.d., Ljubljana

» več

Obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij

» več

Obvestilo o sprejemu delnic z oznako SING na prosti trg

» več

Dodatek k Prospektu za uvrstitev delnic družbe Sivent, d.d. v trgovanje na organiziranem trgu

» več

Obvestilo o opravljenem vpisu dodatnih 995 delnic SING

» več

Obvestilo o izdaji dodatnih delnic

» več

Obvestilo o izdaji dodatnih delnic

» več

Vpis povečanja osnovnega kapitala in spremembe poslovnega naslova v sodni register

» več

Prospekt za uvrstitev delnic družbe SIVENT

» več